Clinical Grade Services

Bioinfornatics

تفسیر و تحلیل داده‌های ژنتیکی یک فرآیند پیچیده و چالش‌برانگیز است. برای تفسیر داده‌های ژنتیکی و تهیه گزارش بالینی، وجود یک منبع مطمئن که داده‌ها را بر اساس معیارها و استاندارد‌های روز آنالیز کرده باشد حیاتی و لازم می‌باشد. 

کارشناسان مجرب و متخصص ما در دپارتمان ژنتیک بالینی، با استفاده از سیستم GenAP و بررسی پرونده بیماران با استفاده از منابع موجود در بانک اطلاعات داخلی مجموعه سیمرغ و مراجع بالینی عمومی، سعی در کشف ارتباط بین بیماری و علل ژنتیکی آن می‌کنند. 

گزارشی کامل بر اساس دستورالعمل ACMG و مطابق با استاندارد‌های وزارت محترم بهداشت تهیه و پس از بررسی و تایید توسط سایر اعضای گروه در دسترس همکاران ما در خارج از مجموعه سیمرغ قرار می‌گیرد. 

این گزارش شامل توضیحاتی درباره اطلاعات بالینی فرد مورد نظر، نتایج تحلیل ژنتیکی، ارائه اطلاعات در مورد بیماری‌های مرتبط، توصیه‌های پزشکی و سایر موارد مرتبط با بیماری و ژنتیک است.