توالی یابی

افتخار میکنیم تا با همکاری شرکت ماکروژن اروپا در ایران طیف وسیعی از خدمات توالی یابی را در کوتاهترین زمان ممکن در دسترس همکاران خود در آزمایشگاه های ژنتیک پزشکی سراسر کشور قرار داده‌ایم.

  • تنوع در تکنولوژی‌های توالی یابی
  • تنوع در کیت‌ها و مواد مصرفی در انجام توالی یابی
  • تنوع در حجم‌ها، خوانش‌های گوناگون و مطابق با استانداردهای لازم
  • با کیفیت‌ترین داده‌های تولید شده از نظر دقت خوانش و میزان داده‌های تکراری
  • یکنواختی داده‌های تولید شده در بین تمام نمونه‌ها فارغ از زمان توالی یابی
  • تضمین و تکرار مجدد توالی یابی در صورت پایین بودن کیفیت داده‌ها بدون دریافت هزینه

همه این موارد همکاری سیمرغ و ماکروژن اروپا را به یکی از موفق ترین و قابل اطمینان ترین مجموعه های کشور در ارائه خدمات توالی یابی مبدل کرده است.

عنوان سایت شما

عنوان سایت شما


ماکروژن اروپا با بهره‌برداری از به‌روز‌ترین تکنولوژی‌ها و فناوری‌های دنیا در زمینه ارائه خدمات توالی یابی و در کنار آن با داشتن استاندارد‌های اروپایی و جهانی به یکی از معتبر‌ترین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات توالی یابی در جهان تبدیل گردیده است.

عنوان سایت شما