امروزه شما با استفاده از ژنومیک شخصی می‌توانید کیفیت زندگی و سبک زندگی خود را بر اساس داده‌های دقیق و پیش‌بینی‌های شگفت انگیز ژنتیک از راز‌های درون بدنتان افزایش دهید! 

پیشنهادات شخصی‌سازی شده برای داشتن یک زندگی سلامت محور، رژیم‌های غذایی تخصصی بر اساس حساسیت‌ها و توانایی‌های نهفته بدن در ژن‌ها و تشخیص زودهنگام و درمان اختصاصی بیماری‌ها با دارو‌های پیشنهاد شده توسط پزشکی شخصی از خدمات ارائه شده در MyCode است.

MyCode یکی از پروژه‌های موفق شرکت سیمرغ در زمینه پزشکی شخصی در کشور است که می‌تواند با تست‌های ژنتیکی متنوع و شخصی ساده شده با بررسی حداقل یک میلیون واریانت راه‌حل‌های منحصر به فردی را برای افزایش شاخص سلامت ارائه نماید.